چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در تاریخ 98/10/23 از ساعت 9 صبح برگزار می گردد لطفا جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید.