اولین کارگاه آموزشی پیش بینی های هواشناسی، اقلیم شناسی، پتانسیل ها و چالش های پیش رو
اولین کارگاه آموزشی "پیش بینی های هواشناسی، اقلیم شناسی، پتانسیل ها و چالش های پیش رو" در تاریخ 27/9/98 از ساعت 9-12 در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پوست را مشاهده نمایید. تلفن تماس: 36137182