تجهیزات و تعرفه ها

لیست خدمات دستگاهی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

نام دستگاه: اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش   (UV-VIS Spectrophotometer) مدل دستگاه :  LAMBDA 365  ساخت کمپانی: کمپانی PERKIN ELMER آمریکا اپراتور: مهندس فاطمه...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه :  میکروسکوپ نیروی اتمی  (Atomic Force Microscopy) مدل دستگاه:    Standard ساخت کمپانی:   آرا پژوهش- ایران اپراتور:  مرجان جعفری زمان استفاده:...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: اسمومتر  (Osmometr) مدل دستگاه : OSMOMAT 3000  ساخت کمپانی: Gonotec آلمان  اپراتور: مهندس فاطمه مختاریان زمان استفاده: تمامی روزهای هفته به جز ایام تعطیل ...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: دستگاه مولد آب فوق خالص  (Ultra-pure water) مدل دستگاه :  Direct-Q5  ساخت کمپانی: Millipore فرانسه  اپراتور: دکتر وحیده شیخی زمان استفاده: ...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : همگن‌ساز فراصوت   (Ultrasonic Homogenizer) مدل دستگاه : SONOPULS HD-4200  ساخت کمپانی: Bandelin آلمان  اپراتور: مهندس فاطمه مختاریان زمان استفاده:...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : دستگاه پوشش دهنده طلا  (Sputtering coating) مدل دستگاه : Q  ۱۵۰ R- ES ساخت کمپانی: Quorum Technologies انگلستان اپراتور : شیوا پسران، مرجان جعفری، سمانه ادیبی،...

  یک‌شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه :  فریز منهای ۸۶ درجه سانتی گراد  (Lab Freezer -86 C) مدل دستگاه :  Platinum Next 500V  ساخت کمپانی: Angelantoni ایتالیا  اپراتور: مهندس فاطمه...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه:   الکترواسپینینگ  (Electrospinning) مدل دستگاه : Spinner 3X-Advance  ساخت کمپانی: نانو ساختار آسیا اپراتور:    فاطمه حسنی‌نژاد - سرپرست علمی...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه:   خشک کن انجمادی  (Freeze Drayer) مدل دستگاه : LD Plus    4-2 Alpha ساخت کمپانی:   Christ  آلمان اپراتور :  فاطمه حسنی‌نژاد زمان...

  یک‌شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه :  کروماتوگرافی پروتئین سریع مایع   (Fast Protein Liquid Chromatography) مدل دستگاه : AZURA  ساخت کمپانی: KNAUER آلمان  اپراتور :  فاطمه حسنی‌نژاد...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه:   کروماتوگرافی مایع - اسپکترومتر جرمی (LC-MS) مدل دستگاه :  ACQUITY UPLC H PLUS / ACQUITY QDa Mass Detector  ساخت کمپانی:   کمپانی Waters آمریکا ...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه :  کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا    High Performance Liquid Chromatography (HPLC ) مدل دستگاه : AZURA  ساخت کمپانی: KNAUER آلمان  اپراتور...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه:   میکروسکوپ فلورسنت  (Fluorescence Microscope) مدل دستگاه:  Lionheart FX ساخت کمپانی: Biotek آمریکا اپراتور :  سمانه ادیبی - سرپرست علمی (سوپروایزر)...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: فلوسایتومتری  (Flow cytometry) مدل دستگاه: 10  MACSQuant ساخت کمپانی: Miltenyi Biotec آلمان  اپراتور :  سمانه ادیبی - سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه:   تبخیر روتاری   (Rotary Evaporator) مدل دستگاه : Hei-VAP Advantage  ساخت کمپانی: Heidolph آلمان  اپراتور:    دکتر وحیده شیخی زمان...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه:   آسیاب میکسر  (Mixer Mill) مدل دستگاه : MM 400  ساخت کمپانی: Retsch آلمان اپراتور: دکتر وحیده شیخی زمان استفاده:   تمامی روزهای هفته به جز ایام تعطیل...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: سانتریفوژ یونیورسال سری20000 Premium (دور بالا) یخچال دار (Centrifuge Premium 20000R) مدل دستگاه :  Premium 20000R  ساخت کمپانی: شرکت پل ایده آل تجهیز ...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: کروماتوگرافی یونی  ( Ion Chromatography ) مدل دستگاه : 930Compact IC Flex  ساخت کمپانی: Metrohm سوئیس اپراتور: دکتر وحیده شیخی سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: طیف‌سنجی مرئی- مادون نزدیک  (Vis-NIR)  مدل دستگاه : NIRS XDS  ساخت کمپانی :  Metrohm  سوئیس اپراتور: مهندس فاطمه مختاریان - سرپرست علمی (سوپروایزر)...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  نام دستگاه: فلوریمتر (اسپکتروسکوپی فلورسانس) ( Fluorescence Spectroscopy ) مدل دستگاه : Varian Cary Eclipse  ساخت کمپانی : Agilent  اپراتور: مهندس فاطمه...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز   Fourier-Transform InFrared Spectroscopy (FTIR ) مدل دستگاه : Tensor II  ساخت کمپانی: Bruker آلمان  اپراتور: مهندس...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه:   پراکندگی دینامیکی نور   Dynamic Light Scattering (DLS ) مدل دستگاه : SZ-100  ساخت کمپانی: Horiba ژاپن   اپراتور: مهندس فاطمه مختاریان، مریم نژاد...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه :  پهپاد نقشه برداری تخصصی  (Professional Mapping Drone) مدل دستگاه : SQ-eBee  ساخت کمپانی:  Sensefly سوئیس اپراتور: مهندس مهدی خسرویان، سرپرست علمی...

  شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: اسپکترومتر تحرک یونی     Ion Mobility Spectrometer (IMS) مدل دستگاه : IMS-400  ساخت کمپانی: TOF Tech Pars ایران اپراتور: فرزانه آرام- زهرا کارگر و مهدی...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...