تماس با ما

آدرس: شیراز، میدان ارم، پردیس دانشگاه شیراز، بعد از میدان دوم، روبروی پردیس دانشکده علوم

کد پستی: 84334-71946

ایمیل: centrallab@shirazu.ac.ir

تماس با پذیرش: 36137182

تماس با اپراتورهای آزمایشگاه: 36137182

نمابر: 36460943

نقشه گوگل: