لیست سیاه شرکت ها

  • شرکت هایی که تعهداتشان را در خصوص فروش تجهیزات پژوهشی و متعلقات آنها (اکسسوری ها) - نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات و همچنین گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاههای فروخته شده به درستی انجام نمی دهند در فهرست سیاه دانشگاه شیراز قرار خواهند گرفت. شرکت های خاطی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و کلیه واحد های دانشگاه تا زمان جبران خسارت از معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین موضوع تخلف شرکت های خاطی از طریق مدیریت شبکه آزمایشگاهای علمی ایران (شاعا) و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز پیگیری خواهد شد.