نمایشگر یک مطلب

کارگاه های آموزشی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

در راستای آموزش نیروی انسانی متخصص و آشنا با تجهیزات دارای فناوری بالا و همچنین با هدف انتقال تجارب فنی و عملی به متقاضیان محترم، این واحد به صورت هفتگی کارگاه های آموزشی مرتبط با تجهیزات موجود را برگزار می کند. متقاضیان محترم می توانند فرم ثبت نام کارگاه درخواستی را از لینک زیر دانلود و پس از تکمیل، آن را به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی (shirazu.clab.workshop@gmail.com) ارسال نمایند.
لیست کارگاهها:
 • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR
 • کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی نگاره (روبشی)
 • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه الکترواسپینینگ
 • کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
 • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه پراکنش پویای نور ( DLS)
 • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد های دستگاه کروماتوگرافی یونی (IC)
 • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد های دستگاه فلوسیتومتری (Flow cytometry)
 • کارگاههای آموزشی در حوزه های مختلف با همکاری کمپانی های بین المللی و یا بخش فنی شرکت های داخلی
 • کارگاه تئوری و عملی آشنایی با پهپاد نقشه برداری
 • کارکاه ماهواره های تصویر بردار و چگونگی پایش زمین
 • کارگاه آموزشی پردازش و بهره برداری از داده های ماهواره ای