نمایشگر یک مطلب

ثبت درخواست

برای ثبت درخواست انجام آزمون (ها) مطابق زیر عمل شود:

◄ فرم ثبت درخواست را از لینک زیر دانلود نمایید:

فرم ثبت درخواست خدمات میکروسکوپ الکترونی
فرم ثبت درخواست خدمات دستگاه NMR 250
◄ فرم ثبت درخواست را مطابق جدول تعرفه ها تکمیل فرمایید .

◄ فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید .

Centrallab@shirazu.ac.ir

◄ پس از ارسال فرم تکمیل شده ضمن هماهنگی با واحد پذیرش نسبت به پرداخت هزینه خدمات دستگاهی اقدام شود .

◄ اسکن فیش یا پرینت پرداخت را پیشاپیش به ایمیل فوق ارسال فرمایید و ضمن تماس با واحد پذیرش از نوبت خدمات دستگاهی خود آگاه شوید.

◄ اصل مستندات پرداخت را هنگام مراجعه حضوری به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی تحویل دهید.

◄ همچنین انجام تمام مراحل فوق الذکر با مراجعه حضوری به آزمایشگاه مرکزی نیز انجام پذیر می باشد.

◄ ارسال فرم تکمیل شده ثبت نام در تمام روزهای سال امکان پذیر است ولی مراجعه حضوری یا تماس با پذیرش از شنبه تاچهارشنبه (روزهای غیر تعطیل) در بازه زمانی ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر انجام شود

- برای دریافت آدرس و شماره تماس واحد پذیرش به بخش تماس با ما رجوع شود.