نمایشگر یک مطلب

ثبت درخواست 

برای ثبت درخواست انجام آزمون (ها) مطابق زیر عمل شود:

◄ فرم ثبت درخواست را از لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

فرم درخواست خدمات دستگاه GC- MS

   فرم درخواست خدمات دستگاهNMR 400

   فرم درخواست خدمات میکروسکوپ الکترونی (SEM)

فرم درخواست جذب اتمی (AAS)

فرم درخواست فلوسایتومتری

فرم درخواست رامان کانفوکال

فرم درخواست   UV-Visible

فرم درخواست خدمات XRD

فرم ثبت درخواست  DLS

فرم درخواست اسمومتر

فرم درخواست  AFM

فرم درخواست FTIR

فرم درخواست HPLC

فرم درخواست NIR 

فرم درخواست رئومتر

فرم درخواست  فریزدرایر

فرم درخواست  فلوریمتر

 

◄ فرم ثبت درخواست را مطابق جدول تعرفه ها تکمیل فرمایید .

◄ فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید .

Centrallab@shirazu.ac.ir

◄ پس از ارسال فرم تکمیل شده ضمن هماهنگی با واحد پذیرش نسبت به پرداخت هزینه خدمات دستگاهی اقدام شود .

◄ اسکن فیش یا پرینت پرداخت را پیشاپیش به ایمیل فوق ارسال فرمایید و ضمن تماس با واحد پذیرش از نوبت خدمات دستگاهی خود آگاه شوید.

◄ اصل مستندات پرداخت را هنگام مراجعه حضوری به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی تحویل دهید.

◄ همچنین انجام تمام مراحل فوق الذکر با مراجعه حضوری به آزمایشگاه مرکزی نیز انجام پذیر می باشد.

◄ ارسال فرم تکمیل شده ثبت نام در تمام روزهای سال امکان پذیر است ولی مراجعه حضوری یا تماس با پذیرش از شنبه تاچهارشنبه (روزهای غیر تعطیل) در بازه زمانی ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر انجام شود

- برای دریافت آدرس و شماره تماس واحد پذیرش به بخش تماس با ما رجوع شود.