اخبار و رویدادها

تجهیزات و تعرفه ها

  نام دستگاه: رامان کانفوکال اسپکترومیکروسکوپی  (Confocal Raman Spectroscopy) مدل دستگاه:  Lab Ram HR ساخت کمپانی: Horiba ژاپن اپراتور :  امین صفایی، مرجان...

  چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه :  رئومتر  (Rheometer) مدل دستگاه :  MCR-302  ساخت کمپانی :  Anton Paar   اتریش اپراتور:   فاطمه حسنی نژاد - سرپرست علمی (سوپروایزر)...

  یک‌شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: میکروسکوپ الکترونی روبشی  (Scanning Electron Microscopy) مدل دستگاه: TESCAN-Vega 3 ساخت کمپانی: TESCAN جمهوری چک   اپراتور : شیوا پسران، مرجان جعفری، سمانه...

  یک‌شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی  (GC-MS) مدل دستگاه : GC-MSD  ساخت کمپانی : Agilent Technologies  اپراتور: فاطمه حسنی‌نژاد - سرپرست علمی (سوپروایزر)...

  یک‌شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : دستگاه رزونانس مغناطیس هسته‌ای   (400MHz NMR spectrometer) مدل دستگاه:  Avance III ساخت کمپانی: Bruker آلمان اپراتور :   حسین ساجدیان فرد - سرپرست...

  یک‌شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : جذب اتمی (Atomic Absorption Spectromete) مدل دستگاه : iCE 3500  ساخت کمپانی :  Thermo Scientific آمریکا اپراتور:   دکتر وحیده شیخی زمان استفاده...

  یک‌شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...