برگزاری دومین دوره آموزش شبکه آزمایشگاهی داخلی دانشگاه شیراز
دومین دوره آموزش چگونگی ورود اطلاعات به شبکه آزمایشگاهی داخلی دانشگاه شیراز با مشارکت کارشناسان بخش های مختلف دانشگاه و به مدت ۲ ساعت در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ برگزار گردید.