سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در تاریخ 19/8/98 در آزمایشگاه مرکزی شیراز برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید.