دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا
ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگاهها ویژه کارشناسان پژوهشی و آموزشی دانشگاه و به صورت رایگان برگزار خواهد شد. همچنین برگزاری چنین کارگاههایی هیچ گونه تعهدی برای دانشگاه شیراز در خصوص خرید آتی تجهیزات از شرکت مجری ایجاد نمی کند.