اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه " فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب و کشاورزی"
کارگاه " فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب و کشاورزی" با همکاری مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در تاریخ 98/10/12 از ساعت 9-12 در سالن ارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان برگزار می گردد. ادامه...

چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در تاریخ 98/10/23 از ساعت 9 صبح برگزار می گردد لطفا جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

اولین کارگاه دستگاه فلوسایتومتری
اولین کارگاه دستگاه فلوسایتومتری در تاریخ 98/10/2 از ساعت 10-12 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر لطفا پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

سومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال
دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال در تاریخ 98/10/4 از ساعت 8 صبح در طبقه 9 بال جدید ساختمان مدیریت برج نواوری برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست مشاهده نمایید. ادامه...

اولین کارگاه آموزشی پیش بینی های هواشناسی، اقلیم شناسی، پتانسیل ها و چالش های پیش رو
اولین کارگاه آموزشی "پیش بینی های هواشناسی، اقلیم شناسی، پتانسیل ها و چالش های پیش رو" در تاریخ 27/9/98 از ساعت 9-12 در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پوست را مشاه ادامه...

سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رئومتر
سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رئومتر در تاریخ 98/10/4 در آزمایشگاه مرکزی شیراز برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

پنجمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
پنجمین دوره کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در روز سه شنبه 1398/08/28 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در تاریخ 19/8/98 در آزمایشگاه مرکزی شیراز برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

Call For a Joint Venture Plan of the Research Customer Service
Dear Sir, We are pleased to invite your company, considering its extensive experience, achievements and high technological standards to take part in a joint venture plan of the research customer ser ادامه...

دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا
ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگ ادامه...