اخبار و اطلاعیه ها

Call For a Joint Venture Plan of the Research Customer Service
Dear Sir, We are pleased to invite your company, considering its extensive experience, achievements and high technological standards to take part in a joint venture plan of the research customer servi ادامه...

دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا
ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگ ادامه...

برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
هفتمین دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای شنبه و یک شنبه 1397/04/23 و 1397/04/24 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی XRD بوسیله کارشناس کمپانی Bourevestnik روسیه در دانشگاه شیراز
دومین دوره آموزشی XRD ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آریا فن ورزان در تاریخ96/02/26 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری سومین کارگاه آموزشی میکروسکوپ فلورسانس بوسیله کارشناس کمپانی Bio Tek آمریکا در دانشگاه شیراز
سومین کارگاه اموزشی میکروسکوپ فلورسانس ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت ویراژن آکام در تاریخ 97/2/6 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی (Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi با مشارکت شرکت آریا فن ورزان نماینده انحصاري کمپانی (Horiba) ژاپن
اولین دوره آموزشی (Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت آریا فن ورزان در تاریخ97/2/05 به مدت دو ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگ ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی (Small-Angle X-Ray Scattering (SAXS با مشارکت شرکت وارش شیمی بهار نماینده انحصاري کمپانی (Anton Paar) اتریش
اولین دوره آموزشی (Small-Angle X-Ray Scattering (SAXS ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت وارش شیمی بهار در تاریخ97/2/04 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ش ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی میکروسکوپ فلورسانس بوسیله کارشناس کمپانی Bio Tek آمریکا در دانشگاه شیراز
اولین کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی فلورسانس با حضور علاقه مندانی از دانشگاههای سراسر کشور و بوسیله کارشناس کمپانی Bio Tek آلمان در تاریخ 96/12/23 به مدت چهار ساعت در دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی Single Crystal XRD با مشارکت شرکت پی برد نماینده انحصاري کمپانی (STOE) آلمان
اولین دوره آموزشیSingle Crystal XRD ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت پی برد در تاریخ96/11/18 به مدت چهارساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری اولین کارگاه آموزشی Real Time PCR با مشارکت شرکت آرمین طب نوین نماینده انحصاری کمپانیBMS استرالیا
اولین کارگاه آموزشیReal Time PCR ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آرمین طب نوین در تاریخ 96/11/11 به مدت چهارساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار ش ادامه...