اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سومین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی
سومین دوره کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1396/06/28 و 1396/06/29 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
پنجمین دوره کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای شنبه و یک شنبه 1396/06/25 و 1396/06/26 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
چهارمین دوره کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1396/06/07 و 1396/06/08 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

دوره آموزشی FPLC با مشارکت شرکت شوکا زیست
دوره آموزشی FPLC ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت شوکا زیست در تاریخ 96/4/14 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ لیزری کونفوکال بوسیله کمپانی زایس در دانشگاه شیراز
دوره دو روزه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ لیزری کونفوکال بوسیله کمپانی زایس و با همکاری شرکت تایماز در اواخر مهرماه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیرازبرگزار خواهد شد. این دوره آموزشی بر ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزش شبکه آزمایشگاهی داخلی دانشگاه شیراز
دومین دوره آموزش چگونگی ورود اطلاعات به شبکه آزمایشگاهی داخلی دانشگاه شیراز با مشارکت کارشناسان بخش های مختلف دانشگاه و به مدت ۲ ساعت در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ برگزار گردید. ادامه...

دوره آموزشی ICP-MS با مشارکت شرکت شایگان سرمد
دوره آموزشی ICP-MS ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت شایگان سرمد در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۴ و به مدت ۳ ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برگزار شد. ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشیNMR
اولین دوره آموزشیNMR در تاریخ۱۳۹۶/۳/۱۰ بوسیله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری سومین دوره آموزشی الکترواسپینینگ
سومین دوره آموزشی الکترواسپینینگ در تاریخ1396/02/19 بوسیله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

دوره آموزشی تکنولوژی های نوین در کروماتوگرافی مایع با مشارکت شرکت سرمد طب
دوره آموزشی تکنولوژی های نوین در کروماتوگرافی مایع با مشارکت شرکت سرمد طب در تاریخ 16/2/96 به مدت 4 ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برگزار شد. ادامه...