اخبار و اطلاعیه ها

Call For a Joint Venture Plan of the Research Customer Service
Dear Sir, We are pleased to invite your company, considering its extensive experience, achievements and high technological standards to take part in a joint venture plan of the research customer ser ادامه...

دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا
ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگ ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی FE-SEM بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در دانشگاه شیراز
اولین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی FE-SEM با حضور علاقه مندانی از دانشگاههای سراسر کشور و بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در تاریخ 96/10/27 به مدت سه ساعت در دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی میکروسکوپ کانفوکال بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در دانشگاه شیراز
اولین دوره آموزشی میکروسکوپ کانفوکال با مشارکت علاقه مندانی از دانشگاههای سراسر کشور و بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در تاریخ 96/10/27 به مدت سه ساعت در دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی HPLC با مشارکت شرکت شیمیایی بهان
دومین کارگاه آموزشی HPLC ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت شیمیایی بهان در تاریخ 96/10/20 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی رئومتر با مشارکت شرکت وارش شیمی بهار نماینده انحصاری کمپانی آنتون پار اتریش
اولین دوره آموزشی رئومتر ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز و با همکاری شرکت وارش شیمی بهار نماینده انحصاری کمپانی آنتون پار اتریش در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ به مدت چهار ساعت برگزار ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی میکروسکوپ سل آنالایزر با مشارکت شرکت آریا فن ورزان
اولین دوره اموزشی میکروسکوپ سل آنالایزر ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آریا فن ورزان در تاریخ 96/9/29 به مدت دو ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگز ادامه...

برگزاری اولین کارگاه آموزشی میکروسکوپ فلورسانس با مشارکت شرکت ویراژن آکام
اولین کارگاه اموزشی میکروسکوپ فلورسانس ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت ویراژن آکام در تاریخ 96/9/8 به مدت چهار ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی کانفوکال رامان اسپکترومیکروسکوپی بوسیله کارشناسان کمپانی هوریبای ژاپن در دانشگاه شیراز
دومین دوره آموزشی کانفوکال رامان اسپکترومیکروسکوپی ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت کمپانی هوریبای ژاپن در تاریخ 96/8/30 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تفرق پویای نور(DLS) با مشارکت شرکت آریا فن ورزان
دومین کارگاه اموزشی تفرق پویای نور ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آریا فن ورزان در تاریخ 96/8/29 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...