لیست خدمات دستگاهی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

نام دستگاه:میکروسکوپ الکترونی روبشی ( Scanning Electron Microscopy )
مدل دستگاه:TESCAN-Vega 3
ساخت کمپانی:TESCAN-جمهوری چک
اپراتور:مریم نژاد منصوری، زهرا دهقانی، المیرا رفعت ماه ، سمانه ادیبی - سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر داریوش خلیلی (عضو هیات علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز) - تلفن: 07136137113 - ایمیل: Khalili@shirazu.ac.ir
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
خواهشمند است پیش از آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی روبشی توضیحات زیر را مطالعه فرمایید:
۱) تمیزبودن سطح نمونه بسیار مهم است. بنابراین قبل از تصویر برداری ، سطح نمونه از هرگونه آلودگی وچربی به کمک استن یا الکل تمیز شود. برای سطوح زبرنیز می توان از دستگاه اولتراسونیک ( امواج صوتی با فرکانس بالا) استفاده نمود.
۲) نمونه های پودری در صورتی که در ابعاد میکرونی باشند به صورت جامد بررسی می شود ونمونه های با ابعاد کمتر از میکرون بایستی در الکل یا استن به مدت مشخص سونیکیت شود و بلافاصله به محل آزمایشگاه انتقال یابد.
۳) برای مشاهده دانه بندی نمونه های سرامیکی که تحت پرس قرارگرفته وSinter شده اند، سطح شکسته شده نمونه مورد نیاز است.
۴) برای مشاهده ضخامت پوششها نمونه ها حتما مانت وپس از پولیش در صورت لزوم اچ شیمیایی شوند. اگر از مواد مانت غیر رسانا استفاده می شود دقت شود که ارتفاع مانت بیش از یک سانتیمتر نباشد وانتهای نمونه ترجیحا ازمانت بیرون باشد. بهتر است از قالب های با قطر ۳cm یا کمتر استفاده شود.
۵) برای جلوگیری از دفورمه شدن نمونه های آلومینیمی بهتر است این نمونه ها پس از پولیش نهایی (حدود ۱۰۰۰) آلتروپولیش شوند.
۶) جهت مشاهده ساختار میکروسکوپی از طریق تصاویرBSE، سطح نمونه حتما به خوبی پولیش وسپس اچ شود.
۷) برای تهیه تصویر مطلوب ازنمونه های بیولوژیکی وسایر نمونه های مرطوب مانند بعضی از پلیمرها ، حتما قبل از مراجعه توسط متقاضی در محلول مناسب Fix وDehydrate شود.
۸) نمونه های فسیل مربوط به دانشجویان زمین شناسی باید از روز قبل توسط متقاضی بر روی پایه چسبانده شود.طرز چیدن نمونه ها بایستی کاملا واضح باشد و از قراردادن نمونه های زیاد برروی یک پایه خودداری شود.
۹) در مورد آماده سازی نمونه هایی غیر از موارد فوق ، با همراه داشتن نمونه به کارشناس دستگاه مراجعه نمایید. به متقاضیان توصیه می شود که تصاویر مشابه از منابع علمی ( کتب یا مقالات معتبر) را جهت ارایه به اپراتور دستگاه به همرا داشته باشند. همچنین تعداد تصویر به ازای هر نمونه حداکثر ۵ عدد می باشد و درخواست تعداد بیشتر مشمول پرداخت هزینه می باشد. حضور به موقع متقاضی در ساعت مقرر الزامی است و هر گونه تاخیر باعث ایجاد بی نظمی در فرایند نوبت دهی می شود که به تعلیق نوبت متقاضی خدمت منجر خواهد شد.
10) هزینه EDS و MAP مطابق جدول زیر می باشد.
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهنوع نمونهزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف11-6غیر پودرییک ساعت70000
ردیف11-6پودرییک ساعت90000
ردیف11EDS30000
ردیف11MAP30000
ردیف21MAP40000
ردیف21EDS40000
ردیف21-6غیر پودرییک ساعت100000
ردیف21-6پودرییک ساعت125000
ردیف31-6غیر پودرییک ساعت140000
ردیف31-6پودرییک ساعت180000
ردیف31EDS60000
ردیف31MAP60000
ردیف41-6غیر پودرییک ساعتمطابق قرارداد
ردیف41-6پودرییک ساعتمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز
تبصره ها:
* هزینه پوشش دهی مواد نارسانا یا نیمه رسانا به هزینه خدمات فوق افزوده می شود. لطفا به جدول هزینه خدمات دستگاه پوشش دهنده طلا رجوع شود.
* تعداد تصویر به ازای هر نمونه حداکثر ۵ عدد می باشد و درخواست تعداد بیشتر مشمول پرداخت هزینه می باشد. هزینه هر تصویر اضافی 5000 تومان می باشد.
* حضور به موقع متقاضی در ساعت مقرر الزامی است و هر گونه تاخیر باعث ایجاد بی نظمی در فرایند نوبت دهی می شود که به تعلیق نوبت متقاضی خدمت منجر خواهد شد. در صورت عدم حضور به موقع متقاضی بعد از نوبت گیری، وی مشمول جریمه خواهد شد.
* متقاضیان گرامی لطفا هنگام مراجعه، تصاویر مشابه از نمونه مورد مطالعه به همراه داشته باشند.
* درصورتی که زمان اندازه گیری و تعدا نمونه ها بیشتراز مقادیر ارائه شده در جدول فوق باشند، هزینه های اضافی ارائه خدمات، مطابق جدول فوق محاسبه و به هزینه کل افزوده می شوند.

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:دستگاه پوشش دهنده طلا ( Sputtering coating )
مدل دستگاه:Q۱۵۰R- ES
ساخت کمپانی:Quorum Technologies - انگلستان
اپراتور: سمانه ادیبی، المیرا رفعت ماه،مریم نژاد منصوری، زهرا دهقانی - سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر داریوش خلیلی (عضو هیات علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز) - تلفن: 07136137113 - ایمیل: Khalili@shirazu.ac.ir
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف1140000
ردیف2140000
ردیف3140000
ردیف41مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:الکترواسپینینگ ( Electrospinning )
مدل دستگاه:Spinner 3X-Advance
ساخت کمپانی:نانو آزما-ایران
اپراتور: ساناز شجاعی - سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر محمد هادی اسکندری (عضو هیئت علمی بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز)- تلفن:07136134721- ایمیل: Eskandar@shirazu.ac.ir
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز روزهای تعطیل
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف1دو ساعت30000
ردیف2دو ساعت42000
ردیف3دوساعت60000
ردیف4دو ساعتمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:كروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی ( GC-MS )
مدل دستگاه:GC-MSD
ساخت کمپانی:Agilent Technologies
اپراتور:ساناز شجاعی- سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر محمدتقی گلمکانی (عضو هیات علمی بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز) - تلفن: 36138243-071 - ایمیل: golmakani@shirazu.ac.ir
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف1190000
ردیف21130000
ردیف31180000
ردیف41مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:UV-VIS Spectrophotometer ( طیف سنجی جذبی-فرابنفش )
مدل دستگاه:UV-1280
ساخت کمپانی:Shimadzu -ژاپن
اپراتور:سمانه ادیبی
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف115000
ردیف217000
ردیف3110000
ردیف41مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:خشک کن انجمادی ( Freeze Drayer )
مدل دستگاه:LD Plus Alpha ۲-۴
ساخت کمپانی:Christ-آلمان
اپراتور:محمدباقر شاهسونی ، زهرا بازیار
زمان استفاده:روزهای یک شنبه و سه شنبه
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهحجم نمونهزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف11کمتر از 50 میلی لیتر24 ساعت15000
ردیف21کمتر از 50 میلی لیتر24 ساعت21000
ردیف31کمتر از 50 میلی لیتر24 ساعت30000
ردیف41کمتر از 50 میلی لیتر24 ساعتمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز
تبصره ها:
* نیمی از حجم ظرف حاوی نمونه خالی باشد.
* برای یک نمونه معین، هزینه خدمات برای 20 ساعت دوم وسوم به ترتیب ضریبی از عدد 0.7 و 0.5 می باشد.
* در صورتیکه تعداد نمونه های دریافتی به اندازه کافی برسد، این دستگاه در روزهای یک شنبه و سه شنبه آماده ارائه خدمات به متقاضیان خواهد بود.

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:فلوریمتر (اسپکتروسکوپی فلورسانس) ( Fluorescence Spectroscopy )
مدل دستگاه:Varian Cary Eclipse
ساخت کمپانی:Agilent
اپراتور:محمد باقر شاهسونی سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر رضا یوسفی (عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز) - تلفن: ۳۶۱۳۷۶۱۷-۰۷۱ - ایمیل: ryousefi@shirazu.ac.ir
زمان استفاده:چهارشنبه بعدازظهر
توضیحات:
توجه: حداقل زمان استفاده از این دستگاه ۱ ساعت می باشد که در محاسبه تعرفه خدمات آن لحاظ خواهد شد.
تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف1۱ ساعت۲۵۰۰۰
ردیف21 ساعت۳۵۰۰۰
ردیف31 ساعت۵۰۰۰۰
ردیف4۱ ساعتمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:کروماتوگرافی یونی ( Ion Chromatography )
مدل دستگاه:930Compact IC Flex
ساخت کمپانی:Metrohm سوئیس
اپراتور:ساناز شجاعی. سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر مهدی زارعی (عضو هیات علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز) - تلفن: 07136137212 - ایمیل: zareim@shirazu.ac.ir
زمان استفاده:تمام روزهای کاری هفته از ساعت 8 صبح تا ۱۲ ظهر و ۲ تا ۶ عصر
توضیحات:
این دستگاه براي اندازه گيري يون هاي مختلف درنمونه هاي صنعتی، آزمايشگاهی، كلينكی، محيط زيست، پتروشيمی، پالایشگاهها، آب و فاضلاب و غيره کاربرد دارد . اصول عملکر د اين دستگاه بر مبناي جداسازي واندازه گيري با آشکارساز هدايت سنج مي باشد كه به همراه يك اتوساپرسور حد تشخيص بسيار خوبي براي آناليز يون ها را فراهم می کند. آناليز همزمان آنيون ها و کاتيون ها با این روش بسيار کم هزینه، دقيق، دارای تکرار پذیری زیاد، حدتشخيص پایين و زمان کوتاه درمقایسه با سایر روش ها است. این دستگاه با دارا بودن ستون های آنیونی و کاتیونی قابلیت اندازه گیری هم آنیون ها و هم کاتیون ها را دارد.
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهنوع نمونهتعرفه به تومان
ردیف1۱بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات)70000
ردیف11بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم)70000
ردیف11بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب)120000
ردیف21بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات)98000
ردیف21بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم)98000
ردیف21بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب)168000
ردیف3کمتر از 50 نمونهبسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات)140000
ردیف3کمتر از 50 نمونهبسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم)140000
ردیف3کمتر از 50 نمونهبسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب)240000
ردیف3بیشتر از 50 نمونهبسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات)120000
ردیف3بیشتر از 50 نمونهبسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم)120000
ردیف3بیشتر از 50 نمونهبسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب)200000
ردیف41بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات)مطابق قرارداد
ردیف41بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم)مطابق قرارداد
ردیف41بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب)مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:اسپکترومتر تحرک یونی ( Ion Mobility Spectrometer (IMS )
مدل دستگاه:IMS-400
ساخت کمپانی:TOF Tech Pars -ایران
اپراتور:فرزانه آرام- زهرا کارگر و مهدی فرهمند زاده (تلفن: 07136138127).سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر محمد رضا خالصی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی ( تلفن: 07136138127).
زمان استفاده: یکشنبه تا چهارشنبه، 8 تا 12 صبح.
توضیحات:
کاربردهای مهم دستگاه IMS خریداری شده به شرح زیر می باشد:
1)کاربرد در حوزه آنالیزهای شیمیایی: اندازه گیری کمی و کیفی مواد شیمیایی ، داروها و ایزومرها.
2) کاربرد در آنالیز سموم مواد غذایی: اندازه گیر باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی ، اندازه گیری افلاتوکسین در پسته و اوکراتوکسین در شیرین بیان.
3) کاربردهای پزشکی و دارویی: تشخیص برخی مواد در خون ، ادرار و دیگر مایعات بیولوژیک ( تستوسترون در ادرار ، تیوسیانات در بزاق ، متادون در موی انسان و آنالیز تنفس و تشخیص برخی بیماری ها).
4) کاربرد در حوزه محیط زیست: کنترل کیفیت هوا ، شناسایی و اندازه گیری گازها و بخارات شیمیایی و کنترل کیفیت آب (تعیین تری
هالومتان در آب).
5) کاربرد در صنایع شیمیایی و پتروشیمی
6) کاربرد در پژوهش های بنیادی: ترمودینامیک و سنتیک واکنش های یون-مولکول و اتصال الکترون ، اندازه گیری پروتون افینیته و
الکترون افینیته ، ارزیابی و تایید نتایج محاسبات کوانتومی مولکول ها و یون ها ، مطالعات جذب سطحی ، بررسی یونش در فشار
.TLC اتمسفر و شناسایی لکه ها بر روی صفحات
7) کاربرد در حوزهای امنیتی: تشخیص و آنالیز مواد مخدر ، تشخیص مواد منفجره و گازهای شیمیایی جنگی.

نمونه ها با غلظت های کمتر از 10 ppm و در حالت های مختلف جامد، مایع و گاز جهت اندازه گیری پذیرش می شود.
محل استقرار دستگاه: پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
چگونگی ثبت درخواست:
◄ فرم ثبت درخواست را از وبگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به آدرس زیر دریافت نموده و مطابق جدول تعرفه ها تکمیل فرمایید:
http://clab.shirazu.ac.ir/request.aspx
◄ فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید .

Centrallab@shirazu.ac.ir

◄ پس از ارسال فرم تکمیل شده ضمن هماهنگی با واحد پذیرش نسبت به پرداخت هزینه خدمات دستگاهی اقدام شود .

روش های پرداخت هزینه خدمات دستگاه:
-واریز وجه نقد به حساب 5672895004 بانک ملت به نام آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) و ارائه فیش نقدی به اپراتور دستگاه.
-پرداخت اینترنتی به حساب 5672895004 (با شماره ی شبای IR18 0120 0000 0000 5672 8950 04) بانک ملت به نام آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز و ارائه پرینت واریز وجه به اپراتور دستگاه.

تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف1یک ساعت و کمتر از آن50000
ردیف2یک ساعت و کمتر از آن70000
ردیف3یک ساعت و کمتر از آن100000
ردیف4یک ساعت و کمتر از آنمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:پراکندگی دینامیکی نور ( (Dynamic Light Scattering (DLS )
مدل دستگاه:SZ- 100
ساخت کمپانی:Horiba-ژاپن
اپراتور: محمد باقر شاهسونی، مریم نژاد منصوری، سرپرست علمی دستگاه دکتر محمدهاشم حسینی (عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی) تلفن تماس: 36138357
زمان استفاده:یکشنبه و چهارشنبه بعدازظهر
توضیحات:
پراکندگی پویای نور روشی فیزیکی است که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون ها استفاده می شود. این روش غیرمخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده ی چند نانومتر تا چند میکرومتر - پتانسیل زتا به عنوان معیاری از بار سطحی ذرات و اندازهگیری وزن مولکولی کاربرد دارد.
ویژگی های مهم دستگاه DLS آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز به شرح زیر می باشد:
◄ توانایی تعیین اندازه ذرات در محدوده 0.3 نانومتر تا 8 میکرومتر.
◄تعیین پتانسیل زتا در محدوده -200 تا +200 میلی ولت.
◄ اندازه گیری وزن مولکولی در محدوده 3^10 تا 7^10 ×2 دالتون.
◄ دارای سه دتکتور PMTدر زوایای 13+ (برای پتانسیل زتا و تعیین اندازه) 90+ (برای غلظت های کم) و 173+ (برای غلظت های زیاد).
◄مجهز به لیزر حالت جامد با طول موج 532 نانومتر و توان 10 میلی وات.

تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف1120000
ردیف2128000
ردیف3140000
ردیف41مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز
تبصره ها:
* آماده سازی نمونه به عهده متقاضی است از این رو پیش از تحویل نمونه به آزمایشگاه ضروری است در خصوص شرایط آماده سازی نمونه به دقت مطالعه شود.
* از پذیرش نمونه های تهیه شده در حلال های خورنده معذوریم.
* در صورتی که نمونه در حلال های آلی تهیه شده باشد ضروری است متقاضی از سل شخصی استفاده نماید.
* حجم مورد نیاز برای اندازه گیری اندازه از 400 تا 1000 میکرولیتر می باشد.
* حجم مورد نیاز برای اندازه گیری پتانسیل زتا حداقل 200 میکرولیتر می باشد.
* استفاده از دستگاه با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است و در صورت تاخیر در حضور به موقع مشمول جریمه خواهد شد.

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه: پهباد نقشه برداری تخصصی ( Professional Mapping Drone )
مدل دستگاه:SQ-eBee
ساخت کمپانی: Sensefly - سوئیس
اپراتور:مهندس مهدی خسرویان، سرپرست علمی دستگاه دکتر تورج هنر (عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی) تلفن تماس: 36138274
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز روزهای تعطیل
توضیحات:
قابلیت های مهم پهباد SQ-eBee مطابق زیر می باشد:
1) پوشش ۵ تا ۱۰ برابر مولتی روتور با بیش از ۴۰۰ هکتار مساحی در هر پرواز یک ساعته و ۳۸ کیلومتر پرواز در هر ساعت.
2) دقت ۳ سانتی متر مسطحاتی و ۵ سانتی متر ارتفاعی بدون نقطه کنترل زمینی.
3) دارای سنجنده سکویای واجد ۴ باند طیفی- دوربین RGB و نقشه برداری و سنجش از دور در یک پرواز.

تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف3کمتر از 10 هکتار2400000
ردیف3بیشتر از 10 هکتاربر اساس تعرفه خدمات نقشه برداری مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور.
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز
تبصره ها:
* تخفیف بر اساس شرایط پروژه و به تشخیص کمیته پهپاد دانشگاه شیراز در نظر گرفته خواهد شد.
* قرار دادها بر اساس طراحی پرواز- تهیه تصاویر هوایی و پردازش اطلاعات می باشد.

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:دستگاه مولد آب فوق خالص ( Ultra-pure water )
مدل دستگاه: Direct-Q5
ساخت کمپانی:Millipore - فرانسه
اپراتور:سمانه ادیبی
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
این دستگاه قادر به تولید آب فوق خالص تیپ 1 برای استفاده به عنوان فاز متحرک در HPLC، تهیه محلول های شیمیایی مورد استفاده در تیتراتور ها، پژوهش های حوزه نانوتکنولوژی، مطالعات اسپکتروسکوپی - سیستم های الکتروفورز، تهیه بافر و محیط کشت سلولی، تهیه محلول های زیست شناسی مولکولی و تهیه محلول های کروماتوکرافی یونی است.
لامپ UV این دستگاه سطح مواد ارگانیک آب را به حداقل می رساند و باعث حذف هرگونه آلودگی میکروبی از آن می شود.
کارتریج BioPak دستگاه نقش مهمی در حذف اندوتوکسین ها و آنزیم های نوکلئاز از آب خالص ایفا می کند.


تعرفه ها:
نوع مشتریحجم نمونهتعرفه به تومان
ردیف1یک لیتر10000
ردیف2یک لیتر14000
ردیف3یک لیتر20000
ردیف4یک لیترمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:تبخیر روتاری ( Rotary Evaporator )
مدل دستگاه:Hei-VAP Advantage
ساخت کمپانی:Heidolph آلمان
اپراتور:سمانه ادیبی
زمان استفاده:تمام روزهای کاری هفته از ساعت 8 صبح تا ۱۲ ظهر و ۲ تا ۶ عصر
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف11ساعت10000
ردیف21ساعت14000
ردیف31ساعت20000
ردیف41ساعتمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:همگن‌ساز فراصوتی ( Ultrasonic Homogenizer )
مدل دستگاه:SONOPULS HD-4200
ساخت کمپانی:Bandelin آلمان
اپراتور:فاطمه مختاریان
زمان استفاده:تمام روزهای کاری هفته از ساعت 8 صبح تا ۱۲ ظهر و ۲ تا ۶ عصر
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف115 دقیقه10000
ردیف215 دقیقه14000
ردیف315 دقیقه20000
ردیف41ساعتمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:اسمومتر ( Osmometr )
مدل دستگاه:OSMOMAT 3000
ساخت کمپانی:Gonotec المان
اپراتور:فاطمه مختاریان
زمان استفاده:تمام روزهای کاری هفته از ساعت 8 صبح تا ۱۲ ظهر و ۲ تا ۶ عصر
توضیحات:
اسمومتر آزمایشگاه مرکزی از نوع انجمادی (freezing point osmometer) است و اسمولاریته محلول های مختلف را بر اساس مقایسه نقطه انجماد آنها با نقطه انجماد آب خالص نشان می دهد.

از آن جایی که ترکیبات فعال نقطه ی انجماد یک محلول را کاهش می دهند اسمومتر برای تعیین غلظت مواد حل شده در نمونه ها نیز به کار می رود . همچنین این روش در تعیین وزن مولکولی ترکیبات ناشناخته و پلیمر ها مفید است و به کمک آن می توان روند تجزیه مولکول های بزرگ به انواع کوچک (مثلا در فرایند های تخمیری) را نیز مطالعه کرد. این دستگاه در حوزه های مختلف پژوهشی- آزمایشگاههای کنترل کیفی- پزشکی و داروسازی کاربرد های مهمی دارد.
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف1110000
ردیف2114000
ردیف3120000
ردیف41مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز
تبصره ها:
* 20 تا 40 درصد تخفیف بر اساس شرایط پروژه و به تشخیص کمیته پهپاد دانشگاه شیراز در نظر گرفته خواهد شد.

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:میکروسکوپ نیروی اتمی ( Atomic Force Microscopy )
مدل دستگاه:Full Plus
ساخت کمپانی:آراپژوهش- ایران
اپراتور:سمانه ادیبی، ساناز شجاعی
زمان استفاده:
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف1145000
ردیف2170000
ردیف3190000
ردیف41مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:فلوسایتومتری ( Flow cytometry )
مدل دستگاه:10 MACSQuant
ساخت کمپانی:Miltenyi Biotec -آلمان
اپراتور: محمد باقر شاهسونی، سمانه ادیبی- سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر عاطفه اسماعیل نژاد( بخش ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی )- شماره تماس: 36138690
زمان استفاده:یک شنبه ها و سه شنبه ها
توضیحات:
فلوسیتومتری روشی برای مطالعه ذرات ۰.۵ تا ۵۰ میکرومتری است که در یک جریان مایع از مقابل پرتوهای لیزر عبور می کنند. این دستگاه با بهره گیری از فیزیک سیالات و تامین فشار مناسب- ذرات موجود در نمونه را در فضای سه بعدی به صورت ستونی در یک ردیف مرتب می کند و سپس تک تک آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این روش نسبت پراکندگی نور و رنگ فلورسانس شناسایی شده از ذرات اندازه گیری می شود. آنالیز و تفکیک ذرات بر اساس اندازه و گرانولیتی و ویژگی های فلورسانس آنها انجام می پذیرد. برای انجام آزمون های فلوسایتومتری ذرات تا حد امکان به صورت سوسپانسیون آماده می شوند و با فلوروکروم یا آنتی بادی کونژوگه شده با فلوکروم نشاندار می شوند. سپس در محیط مایع مناسبی به دستگاه داده می شوند. در اثر برخورد نور لیزر، در صورتیکه ذرات دارای مارکر مورد نظر باشند، سیگنال هایی به دستگاه داده می شود و به این ترتیب اطلاعاتی شامل اندازه، گرانولیتی و داده های فلوروکرومی ایجاد می شود که در نهایت با نرم افزار آنالیز می شوند. این دستگاه در حوزه مطالعات پزشکی- مطالعه سلول های سرطانی و فناوری نانو دارای کاربرد های مهمی می باشد.

دستگاه فلوسیتومتری آزمایشگاه مرکزی داری ۳ لیزر بنفش، آبی و قرمز و همچنین ۱۰ کانال دتکتور شامل ۲ پارامتر اسکتر فوروارد و ساید و ۸ پارامتر رنگ می باشد.

تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهتعرفه به تومان
ردیف117000
ردیف2111200
ردیف3114000
ردیف41مطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:دستگاه رزونانس مغناطیس هسته ای ( 400MHz NMR spectrometer )
مدل دستگاه:Avance III
ساخت کمپانی: بروکر(Bruker)-آلمان
اپراتور: حسین ساجدیان فرد - سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر نوروز ملکی شماره تماس:36137184
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز روزهای تعطیل
توضیحات:
توضیحات:
۱-زمان سرویس دهی طی روزهای کاری از ۸صبح تا ۴ بعد از ظهر می باشد.
۲-برای انجام HNMRحداقل 10mg و برای CNMRحداقل 40mg نیاز است.
۳-برنامه مورد نظر برای باز کردن فایل های ، FID نرم افزار MestReCمی باشد.
۴-نمونه های دریافتی حداکثر یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می شود و در صورت نیازمتقاضی نمونه های باقی مانده ضروری است پیشا پیش با اپراتور دستگاه هماهنگی لازم انجام شود.
۵- تعرفه های فوق برای نمونه های آماده می باشد. در صورتیکه از سایر حلال های دوتره (DMSO و استون و D2O) بجز کلروفرم استفاده شود، مبلغ ۱۰هزارتومان به هزینه ازمایش اضافه می گردد. در صورت نیاز به دیگر حلال ها ، ضروری است متقاضی نسبت به ارسال حلال به همراه نمونه ها اقدام نماید. ۶) تعرفه های فوق به ازای ۱۰۰ پالس می باشد و به ازای هر ۱۰۰ پالس اضافی ۵۰ درصد به تعرفه افزوده خواهد شد.

تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهنوع نمونهحجم نمونهتعرفه به تومان
ردیف11H NMR10 mg 40000
ردیف11C NMR40mg50000
ردیف11P NMR50000
ردیف11C and H NMR70000
ردیف11P and H NMR70000
ردیف11N NMR55000
ردیف11B NMR50000
ردیف11F NMR50000
ردیف11NMR-DEP65000
ردیف11NMR-COSY65000
ردیف11NMR-HMBC120000
ردیف11NMR-HSQC120000
ردیف11NMR-NOESY105000
ردیف31C NMR75000
ردیف31P NMR75000
ردیف31H NMR100000
ردیف31C and H NMR100000
ردیف31P and H NMR80000
ردیف31N NMR80000
ردیف31B NMR75000
ردیف31F NMR75000
ردیف31NMR-DEP90000
ردیف31NMR-COSY90000
ردیف31NMR-HMBC170000
ردیف31NMR-HSQC170000
ردیف31NMR-NOESY150000
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه: فریز منهای ۸۶ درجه سانتی گراد ( Lab Freezer -86 C )
مدل دستگاه: Platinum Next 500V
ساخت کمپانی:Angelantoni- ایتالیا
اپراتور:فاطمه مختاریان
زمان استفاده:
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
برای این دستگاه تعرفه ای وارد نشده است.

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه: رئومتر ( Rheometer )
مدل دستگاه: MCR-302
ساخت کمپانی: Anton Paar - اتریش
اپراتور:ساناز شجاعی-سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: خانم دکتر شادی حسن آجیلی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی،نفت وگاز) تلفن:01971889214، ایمیل : dr. hasanajili@gmail.com
زمان استفاده:یک شنبه ها و سه شنبه ها
توضیحات:
دستگاه رئومتر کمپانی آنتون پار مدل MCR با استفاده از تکنولوژیEC motor (موتور دی‌سی براش‌لس) و bearing air شامل سنسور نیروی نرمال جهت به حداقل رساندن اصطکاک، قابلیت انجام انواع آزمون های چرخشی و نوسانی را دارد. وجود انواع سیستم های کنترل دمایی نظیر کوره کانوکشنال(CTD40) با قابلیت کنترل و تامین دما از محیط تا 450 درجه سانتی گراد و سیستم های پلتیر (ترموالکتریک) با قابلیت کنترل و تامین دمای منفی بدون نیاز به نیتروژن مایع تا 30- درجه سانتی گراد در ظروف استوانه ای (C-PTD) و 40- درجه سانتی گراد در ظروف تخت (P-PTD) و طیف گسترده ای از سسیستم های اندازه گیری نظیر استوانه های هم مرکز، دو صفحه موازی و مخروط صفحه، امکان انجام انواع آزمون ها روی نمونه های غذایی، پلیمری، دارویی، آرایشی و بهداشتی، دو غاب های سرامیکی، رنگ و رزین و سیالات نفتی را به کاربر می دهد. استفاده از نرم افزار جامع جهت مطالعه رفتار جریان مواد و رسم منحنی جریان و تعییرات ویسکوزیته بر حسب سرعت برشی ، منحنی روبش دما، منحنی روبش زمان ، منحنی روبش کرنش، منحنی روبش فرکانس، منحنی مدول ذخیره و مدول اتلاف، مدول کمپلکس، ویسکوزیته کمپلکس و دیگر خواص ویسکوالاستیک خطی به صورت تابعی از فرکانس و به طور کلی بررسی خواص ویسکوالاستیک خطی و خواص ویسکوالاستیک غیر خطی، منحنی تابع توزیع زمان آسودگی (Relaxation) با قابلیت انتقال دیتا به فرمت های مختلف از ویژگی های شاخص این دستگاه است. مجهز بودن به سیستم شناخت اتوماتیک سیستم های اندازه گیری و لوازم جانبی (Toolmaster) و امکان تغییر سریع و آسان سیستم های اندازه گیری از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه است.
خدمات دستگاه رئومتر آزمایشگاه مرکزی:
۱) رسم منحنی جریان و مطالعه رفتار جریان مواد (مذاب و محلول) ۲) منحنی روبش فرکانس منحنی مدول ذخیره، مدول اتلاف، مدول کمپلکس، ویسکوزیته کمپلکس، ویسکوزیته اتلاف و دیگر خواص ویسکوالاستیک خطی به صورت تابعی از فرکانس ۳) منحنی روبش دمایی ۴) منحنی روبش زمان ۵) منحنی روبش کرنش ۶)منحنی خزش و استهلاک تنش ۷) منحنی تابع توزیع زمان آسودگی ۸) منحنی هیسترزیس ۹) بررسی دما و زمان ژل شدن ۱۰) بررسی رئولوژی بین سطحی.

تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهنوع نمونهتعرفه به تومان
ردیف11آزمون جریان (محلول)40000
ردیف11آزمون جریان (مذاب)50000
ردیف11زمان ژل شدن 50000
ردیف11مدول بر حسب دما (دمای پایین)50000
ردیف11مدول بر حسب دما - دمای بالا60000
ردیف11اندازه گیری مدول G, و G,, بر حسب تنش یا نرخ برش (دمای پایین) 50000
ردیف11اندازه گیری مدول G’ و G’’ بر حسب تنش یا نرخ برش (دمای بالا)60000
ردیف11آزمون جاروب فرکانس (دمای پایین)50000
ردیف11آزمون جاروب فرکانس (دمای بالا)60000
ردیف11آنالیز نرم افزار رئومتر10000
ردیف11آزمون رئولوژی بین سطح90000
ردیف21آزمون جریان (محلول)56000
ردیف21آزمون جریان (مذاب)70000
ردیف21زمان ژل شدن 70000
ردیف21مدول بر حسب دما (دمای پایین)70000
ردیف21مدول بر حسب دما - دمای بالا84000
ردیف21اندازه گیری مدول G, و G,, بر حسب تنش یا نرخ برش (دمای پایین) 70000
ردیف21اندازه گیری مدول G’ و G’’ بر حسب تنش یا نرخ برش (دمای بالا)84000
ردیف21آزمون جاروب فرکانس (دمای پایین)70000
ردیف21آزمون جاروب فرکانس (دمای بالا)84000
ردیف21آنالیز نرم افزار رئومتر14000
ردیف21آزمون رئولوژی بین سطح136000
ردیف31آزمون جریان (محلول)80000
ردیف31آزمون جریان (مذاب)100000
ردیف31زمان ژل شدن 100000
ردیف31مدول بر حسب دما (دمای پایین)100000
ردیف31مدول بر حسب دما - دمای بالا120000
ردیف31اندازه گیری مدول G, و G,, بر حسب تنش یا نرخ برش (دمای پایین) 100000
ردیف31اندازه گیری مدول G’ و G’’ بر حسب تنش یا نرخ برش (دمای بالا)120000
ردیف31آزمون جاروب فرکانس (دمای پایین)100000
ردیف31آزمون جاروب فرکانس (دمای بالا)120000
ردیف31آنالیز نرم افزار رئومتر20000
ردیف31آزمون رئولوژی بین سطح180000
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:میکروسکوپ فلورسنت ( Fluorescence Microscope )
مدل دستگاه:Lionheart FX
ساخت کمپانی:Biotek-آمریکا
اپراتور: سمانه ادیبی- سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: خانم دکتر راحله مسعودی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم) تلفن: 07136137656- ایمیل: rmasoudi@shirazu.ac.ir
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
میکروسکوپ فلورسنت آزمایشگاه مرکزی با توانایی کنترل شرایط محیطی از جمله تنظیم دما و دارا بودن گستره وسیعی از لنزهایی با بزرگنمایی های متنوع از بازه 4X تا 60X امکان تصویربرداری از نمونه های مختلف را در اختیار کاربران قرار می دهد. دستگاه Lionheart FX به عنوان یک میکروسکوپ کاملا اتوماتیک از تکنیک های مختلف تصویربرداری شاملfield Bright، Color bright field، Phase contrast و Invert fluorescent بهره مند می باشد. این دستگاه رنج وسیعی از هلدرهای متفاوت را در اختیار کاربران قرارداده که از این بین می توان به هلدر فلاسک ، پتری دیش و لام اشاره کرد، ضمن اینکه استفاده از انواع میکروپلیت های 6-1536 خانه ای و بدون نیاز به هلدر امکان پذیر می باشد. نرم افزار توانمند Gen5 این دستگاه بدون نیاز به دوره آموزشی طولانی مدت و با بهره مندی از ابزارهای متنوع مانند Movie Making ، Annotation، Autofocuse ،Auto LED Intensity، Autoexposure، Z-Stacking و همچنین توانایی آنالیز تصاویر و شمارش سلولی نرم افزاری بسیار کارا برای پژوهشگران می باشد.
برخی از کاربردهای مهم این دستگاه به شرح زیر می باشد:
• Calcium flux • Live cell imaging
• Translocatio • Cell culture QC
• Cytotoxicity • Cell proliferation
• Cell viability • Apoptosis
• Wound healing • 3D cell culture
• Phagocytosis• Tumor invasion
• Slide scanning • Signal transduction
• H & E imaging• Stem cell differentiation
تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف1یک ساعت و کمتر از آن50000
ردیف2یک ساعت و کمتر از آن70000
ردیف3یک ساعت و کمتر از آن100000
ردیف4یک ساعت و کمتر از آنمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:آسیاب میکسر ( Mixer Mill )
مدل دستگاه:MM 400
ساخت کمپانی:آلمان-Retsch
اپراتور:فاطمه مختاریان
زمان استفاده:تمامی روزهای هفته
توضیحات:
-----
تعرفه ها:
برای این دستگاه تعرفه ای وارد نشده است.

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:کروماتوگرافی پروتئین سریع مایع ( Fast Protein Liquid Chromatography )
مدل دستگاه:AZURA
ساخت کمپانی:KNAUER-آلمان
اپراتور:زهرا بازیار ، ارمین میرزاپور - سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه:آقای دکتر امین رضا ذوالقدر (عضو هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز)- شماره تماس:07136137157 - ایمیل: a.r.zolghadr@gmail.com
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
به اطلاع می رساند که دستگاه FPLC مدل AZURAساخت کمپانی KNAUER کشور آلمان هم اکنون آماده ارایه خدمات در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز به متقاضیان می باشد. دستگاه FPLC آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز مجهز به آشکار ساز جذبی در محدوده طول موج ۱۹۰ تا ۷۵۰ نانومترو با بیشینه فشار ۴۰۰ بار می باشد.
این دستگاه پیشرفته جهت جداسازی مواد مختلف به ویژه پروتیین ها قابل استفاده می باشد. دستگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز هم اینک با ستون Eurospher-100 C18 با ارتفاع ۳۰ و قطر ۲.۵ سانتی متر آماده ارایه خدمات به همکاران محترم و متقاضیان خارج دانشگاه می باشد. برهمکنش های ابگریز اساس جداسازی مواد با این ستون می باشد. ضروری است متقاضیان استفاده از این دستگاه پیش از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه مرکزی موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:
1) لازم است نمونه ها پیش از انتقال به ستون در حضور اپراتوردستگاه از فیلتر ۰.۴ میکرومتر عبور داده شود.
2) ضروری است هدایت الکتریکی آب مقطر استقاده شده برای تهیه محلول ها حدود ۰.۰۵ میکروزیمنس باشد.
3) لازم است حلال های استفاده شده از نوع HPLC grade باشد.
4) استفاده از حلال های غیر قطبی نظیر ان-هپتان و ان-هگزان و ایزوپروپانول و همچنین حلال های مشابه هنگام استفاده از ستون غیر قطبی C18 امکان پذیر نیست.
5) ضروری است محدوده pH محلول های استفاده شده بین ۲ تا ۸ می باشد.
6) ظرفیت ستون C18 این دستگاه حدود ۴۰ میلی گرم ماده می باشد.
7) جهت دریافت خدمات این دستگاه هماهنگی قبلی با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاملا ضروری می باشد.

تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهنوع نمونهتعرفه به تومان
ردیف11نمونه بدون حلال75000
ردیف21نمونه بدون حلال105000
ردیف31نمونه بدون حلال150000
ردیف41نمونه بدون حلالمطابق قرارداد
ردیف11نمونه با حلال50000
ردیف21نمونه با حلال70000
ردیف31نمونه با حلال100000
ردیف41نمونه با حلالمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( (High Performance Liquid Chromatography (HPLC )
مدل دستگاه:AZURA
ساخت کمپانی:KNAUER-آلمان
اپراتور: زهرا بازیار، آرمین میرزاپور، محمد زارعی- سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه:آقای دکتر امین رضا ذوالقدر (عضو هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز)- شماره تماس:07136137157 - ایمیل: a.r.zolghadr@gmail.com
زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل
توضیحات:
دستگاه HPLC آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز مجهز به هم آشکار ساز جذبی (محدوده طول موج ۱۹۰ تا ۷۵۰ نانومتر) و هم آشکار ساز نشر فلورسانس می باشد. این دستگاه سیستم استانداردی برای ایجاد بیشینه فشار تا ۷۰۰ بار می باشد.
این دستگاه پیشرفته و بسیار موثر برای جداسازی و شناسایی مواد مختلف به ویژه ترکیباتی که به دلایل مختلف با روش های دیگر آزمایشگاهی قابل اندازه گیری نیستند، قابل استفاده می باشد. دستگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز هم اینک با ستون های C18- SEC و فنیل آماده ارایه خدمات به متقاضیان می باشد.
لازم است نمونه ها پیش از انتقال به ستون در حضور اپراتوردستگاه از فیلتر ۰.۴ میکرومتر عبور داده شود.
تعرفه ها:
نوع مشتریتعداد نمونهزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف11حداکثر 15 دقیقه20000
ردیف21حداکثر 15 دقیقه28000
ردیف31حداکثر 15 دقیقه40000
ردیف41حداکثر 15دقیقهمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:طيف سنجي مرئي- مادون نزديک ( ( Vis-NIR ) )
مدل دستگاه:NIRS XDS
ساخت کمپانی: Metrohm- سوئیس
اپراتور:صدیقه طاطیان- سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر مریم توحیدی (عضو هیئت علمی بخش فناوریهای نوین دانشگاه شیراز)
زمان استفاده:سه شنبه
توضیحات:
ویژگی های مهم دستگاه NIR آزمایشگاه مرکزی
1) دستگاه NIRS XDS آزمایشگاه مرکزی در محدوده 400 تا 2500 نانومتر امواج الکترومغناطیس قابل استفاده می باشد. این دستگاه دارای دو ماژول مختلف برای مطالعه نمونه های جامد و مایع است. بوسیله این دستگاه می توان اطلاعات ارزشمند کمی و کیفی فراوانی از نمونه ها به دست آورد.
2) بوسیله این دستگاه نمونه های جامد نظیر قرص، کپسول، قرص روکش دار، کپسول های ژلاتینی، مواد پودری، گرانول، فیلم، ورقه، خمیر و غیره در سل های مناسب قابل مطالعه است. در بعضی موارد آنالیز نمونه بدون باز کردن درب ظروف شیشه ای و پلاستیکی نیز قابل انجام است. آنالیز نمونه های جامد بر اساس میزان بازتابش (reflection) نور در محدوده 400 تا 2500 نانومتر انجام می شود.
در آنالیز نمونه های مایع اندازه گیری میزان نور عبوری (transmission) در محدوده 400 تا 2500 نانومتر و با سل های شیشه ای یا کواتز انجام می شود. در این حالت محفظه نمونه با قابلیت کنترل دمایی شرایط تکرار پذیری مناسب را نیز برای آنالیز فراهم می کند.
3) این دستگاه برای مطالعات ویژگی های ساختاری مولکول ها ی کوچک و بزرگ - اندازه گیری های کمی و کیفی مواد پتروشیمی، پلیمرها ، رنگ و چوب، مواد غذایی و داروها قابل استفاده است.

تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف1یک ساعت و کمتر از آن50000
ردیف2یک ساعت و کمتر از آن70000
ردیف3یک ساعت و کمتر از آن100000
ردیف4یک ساعت و کمتر از آنمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ( (Fourier-Transform InFrared Spectroscopy(FTIR )
مدل دستگاه:Tensor II
ساخت کمپانی:Bruker-آلمان
اپراتور:صدیقه طاطیان، سمانه ادیبی - سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر مریم توحیدی (عضو هیئت علمی بخش فناوریهای نوین دانشگاه شیراز)
زمان استفاده:یکشنبه
توضیحات:
از دستگاه FTIR برای شناسایی ترکیبات شیمیایی در محصولات مصرفی، رنگ ها، پلیمر ها، پوشش ها، دارو ها، مواد غذایی و همچنین در زمینه های پزشکی و علوم زیستی استفاده می شود. هنگامی که تابش مادون قرمز به یک نمونه می تابد قسمتی از آن بوسیله نمونه جذب می شود و بخشی از آن عبور می کند. طول موج نوری که توسط یک مولکول خاص در نمونه جذب می شود، مشخصه ویژه ساختار مولکولی آن است. . مزیت اصلی استفاده از اسپکتروسکوپی IR ناشی از تولید طیف های مختلف برای ساختار های شیمیایی (مولکولی) متفاوت است که برای هر مولکول مانند اثر انگشت منحصر به فرد است.

در تکنیک FTIR، براساس اندازه گیری جذب تابش IR توسط نمونه به عنوان تابعی از طول موج، گروه های عاملی و پیوند های کوالانسی شناسایی می شوند و به این ترتیب اجزای مولکولی ترکیب و ساختار آنها را می توان تعیین کرد. به عبارت دیگر، FTIR یک ابزار تحلیلی مؤثر برای شناسایی و اندازه گیری اجزای مولکولی ترکیب و تعیین ساختار آنها است.
ویژگی های مهم دستگاه FT-IR آزمایشگاه مرکزی
این دستگاه مجهز به diamond atrو سل مایع است.
نمونه های قابل اندازه گیری: پودر، محلول و فیلم می باشد.

تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف1یک ساعت و کمتر از آن50000
ردیف2یک ساعت و کمتر از آن70000
ردیف3یک ساعت و کمتر از آن100000
ردیف4یک ساعت و کمتر از آنمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182

نام دستگاه:رامان کانفوکال اسپکترومیکروسکوپی ( Confocal Raman Spectroscopy )
مدل دستگاه:Lab Ram HR
ساخت کمپانی:Horiba-ژاپن
اپراتور:محمد باقر شاهسونی ، امین صفایی، مرجان جعفری- سرپرست علمی (سوپروایزر) دستگاه: دکتر حمید نادگران( بخش فیزیک دانشکده علوم )
زمان استفاده:
توضیحات:
ویژگی های مهم دستگاه رامان کانفوکال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز مطابق زیر می باشد:
- این دستگاه دارای سه لیزر با طول موج های زیر و آغاز اندازه گیری از 50cm-1 می باشد :
- طول موج 532 نانومتر با توان 100 میلی وات – طول موج 785 نانومتر با توان 100 میلی وات و طول موج 633 نانومتر با توان 17 میلی وات
- این دستگاه دارای استیج بزرگ برای نمونه های حجیم نیز می باشد.
- این دستگاه قابلیت تصویر برداری طیفی سریع سه بعدی SWIFT Fast confocal Imaging دارد.
- این دستگاه آپشن Duo Scan برای اسکن سریع نمونه های حجیم و بزرگ را دارد.
- این دستگاه دارای لنزهای آبجکتیو زیر می باشد:
50X LWD visible objective, NA = 0.50 WD = 10.6 mm
5x, 10x and 100x
- این دستگاه کیت تغییر پلاریزاسیون کاملا اتوماتیک نور لیزر برای نمونه‌های با قطبیت خاص را داراست.
- بازه طول موج دستگاه 220 تا 2200 نانومتر می باشد.
- در این دستگاه تنظیمات اپتیکی و لیزرها کاملا اتوماتیک و تنظیم مکان پیک و شدت پیک نمونه‌ها به صورت کاملا خودکارمی باشد.

تعرفه ها:
نوع مشتریزمان استفادهتعرفه به تومان
ردیف1یک ساعت و کمتر از آن200000
ردیف2یک ساعت و کمتر از آن280000
ردیف3یک ساعت و کمتر از آن400000
ردیف4یک ساعت و کمتر از آنمطابق قرارداد
ردیف 3 :مراجعه کننده ی آزاد
ردیف 2 :منطقه ی 7 کشوری
ردیف 1 :دانشگاه شیراز
ردیف 4 :دانشگاه های طرف قرارداد همکاری متقابل خدمات دستگاهی با دانشگاه شیراز

چگونگی ثبت درخواست:
- جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل آزمايشگاه مرکزی ارسال نمايند.
- ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab@shirazu.ac.ir
- تلفن تماس:07136137182