کارگاه های آموزشی

در راستای آموزش نیروی انسانی آشنا با تجهیزات دارای فناوری بالا و با هدف انتقال تجارب فنی و عملی به متقاضیان- این واحد هر دو هفته یکبار کارگاه آموزشی مرتبط با تجهیزات موجود برگزار می کند. متقاضیان می توانند فرم ثبت نام کارگاه درخواستی را از لینک زیر دانلود و پس از تکمیل آن را به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
لیست کارگاهها:
  • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR
  • کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی نگاره (روبشی)
  • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه الکترواسپینینگ
  • کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
  • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه پراکنش پویای نور ( DLS)
  • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد های دستگاه کروماتوگرافی یونی (IC)
  • کارگاه آموزشی اصول و کاربرد های دستگاه فلوسیتومتری (Flow cytometry)
  • کارگاههای آموزشی در حوزه های مختلف با همکاری کمپانی های بین المللی و یا بخش فنی شرکت های داخلی
  • کارگاه تئوری و عملی آشنایی با پهپاد نقشه برداری