اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه " فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب و کشاورزی"

کارگاه " فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب و کشاورزی" با همکاری مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در تاریخ 98/10/12 از ساعت 9-12 در سالن ارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان برگزار می گردد. ادامه...

چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در تاریخ 98/10/23 از ساعت 9 صبح برگزار می گردد لطفا جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

اولین کارگاه دستگاه فلوسایتومتری

اولین کارگاه دستگاه فلوسایتومتری در تاریخ 98/10/2 از ساعت 10-12 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر لطفا پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

سومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال

دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال در تاریخ 98/10/4 از ساعت 8 صبح در طبقه 9 بال جدید ساختمان مدیریت برج نواوری برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست مشاهده نمایید. ادامه...

اولین کارگاه آموزشی پیش بینی های هواشناسی، اقلیم شناسی، پتانسیل ها و چالش های پیش رو

اولین کارگاه آموزشی "پیش بینی های هواشناسی، اقلیم شناسی، پتانسیل ها و چالش های پیش رو" در تاریخ 27/9/98 از ساعت 9-12 در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پوست را مشاه ادامه...

سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رئومتر

سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رئومتر در تاریخ 98/10/4 در آزمایشگاه مرکزی شیراز برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...