اخبار و اطلاعیه ها

Call For a Joint Venture Plan of the Research Customer Service

Dear Sir, We are pleased to invite your company, considering its extensive experience, achievements and high technological standards to take part in a joint venture plan of the research customer servi ادامه...

دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا

ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگ ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی NMR

دومین دوره آموزشی NMR در روزهای شنبه و یک شنبه 1397/04/30 و 1397/04/31 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

هفتمین دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای شنبه و یک شنبه 1397/04/23 و 1397/04/24 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی XRD بوسیله کارشناس کمپانی Bourevestnik روسیه در دانشگاه شیراز

دومین دوره آموزشی XRD ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آریا فن ورزان در تاریخ96/02/26 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری سومین کارگاه آموزشی میکروسکوپ فلورسانس بوسیله کارشناس کمپانی Bio Tek آمریکا در دانشگاه شیراز

سومین کارگاه اموزشی میکروسکوپ فلورسانس ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت ویراژن آکام در تاریخ 97/2/6 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد ادامه...