اخبار و اطلاعیه ها

Call For a Joint Venture Plan of the Research Customer Service

Dear Sir, We are pleased to invite your company, considering its extensive experience, achievements and high technological standards to take part in a joint venture plan of the research customer servi ادامه...

دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا

ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگ ادامه...

برگزاری سومین دوره آموزشی XRD با مشارکت شرکت آریا الکترون اپتیک نماینده انحصاري کمپانی (GNR) ایتالیا

سومین دوره آموزشی XRD ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت پآریا الکترون اپتیک در تاریخ97/9/19 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری نهمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

نهمین دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزچهارشنبه 1397/08/23 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری سومین کارگاه آموزشی NMR

دومین دوره آموزشی NMR در روزچهارشنبه 1397/07/18 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری هشتمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

هشتمین دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزچهارشنبه 1397/07/11 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...