اخبار و اطلاعیه ها

Call For a Joint Venture Plan of the Research Customer Service

Dear Sir, We are pleased to invite your company, considering its extensive experience, achievements and high technological standards to take part in a joint venture plan of the research customer s ادامه...

دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا

ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگ ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی رئومتر

دومین کارگاه آموزشی رئومتر در روزسه شنبه 1397/10/25 در بازه زمانی 10:00 الی 14:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تفرق پویای نور(DLS)

دومین کارگاه آموزشی تفرق پویای نور(DLS) در روزچهارشنبه 1397/10/05 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری سومین دوره آموزشی XRD با مشارکت شرکت آریا الکترون اپتیک نماینده انحصاري کمپانی (GNR) ایتالیا

سومین دوره آموزشی XRD ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت پآریا الکترون اپتیک در تاریخ97/9/19 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری نهمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

نهمین دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزچهارشنبه 1397/08/23 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...